Staramy się o ujednolicenie linii wychowania w przedszkolu przez cały zespół przedszkolny, wprowadzając jednocześnie rodziców w nasz klimat wychowawczy, przez współpracę z nimi.

Staramy się kontynuować wychowanie domowe rozumiane jako tworzenie poczucia bezpieczeństwa, atmosfery miłości akceptacji. Czasami musimy modyfikować zachowania i wzorce wychowania rodzinnego.

Zwracamy w wychowaniu szczególną uwagę na wartości religijne - jasno określamy ten cel rodzicom, wdrażamy do życia modlitwy, osobistego kontaktu dziecka z Bogiem, uczestnictwa we Mszy Świętej.

Zależy nam na tym, by dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że wszystko mu wolno.


Anal